SEDLOŇOV

Pouť ke sv.Anně na Černém kříží

OBEC SEDLOŇOV 

SPOLU S PANÍ KRISTINOU COLLOREDO MANSFELDOVOU

A JEJÍM SYNEM LEONHARDEM

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 

NA

POUŤ  KE SVATÉ ANNĚ

patronce Orlických hor

NA SEDLOŇOVSKÉM ČERNÉM KŘÍŽÍ

SOBOTA – 23.ČERVENCE 2016 – 14.00 HODIN

Poutní mši svatou bude celebrovat P.ICLic Miloslav Šiffel

kanovník kapituly sv.Ducha v Hradci Králové

Odjezd autobusu ze Sedloňova ve 13.30 hod.

 

 

 

                                                                              

 

Sedloňovská pouť 2015

S E D L O Ň O V S K Á  P O U Ť  2 0 1 6

Program:

Pátek 15. července

18,00  Setkání před budovou Obecního úřadu

          Starostenské pouťové koláče

18,15  Vernisáž výstavy   Karel IV. a ti druzí

       sedloňovské výtvarnice Jarmily Haldové

Neděle 17. července

9,30  Pouťová mše svatá

        celebruje P. Jan Barborka

15,00  Tradiční fotbalové utkání

           Sedloňov versus zbytek světa

Po skončení utkání setkání v párty stanu na hřišti s živou hudbou,

pečenou kýtou a dobrým pivem.

Srdečně zvou pořadatelé

 

Karneval v Sedloňově

Dětský karneval

 

Poslední únorová neděle byla v Sedloňově věnována již tradičnímu dětskému karnevalu. Tělocvična v budově obecního úřadu byla k tomuto účelu vyzdobena, ceny do dětské tomboly byly nakoupeny a tak už jen zbývalo jediné. Aby se dostavili ti, pro které byla tahle akce připravena: Děti!

Nutno říci, že naši nejmenší nezklamali. Vzali sebou své rodiče, babičky a dědečky a společně zaplnili prostor tělocvičny. Přivítali je pořadatelé, členové obecního zastupitelstva a měli pro ně nejen občerstvení, ale také bohatou dětskou tombolu a celou šňůru her, soutěží a závodů. K tomu reprodukovaná hudba. A tak zhruba tři hodiny, po které karneval trval, utekly všem jako voda. Potom už vyzvednout výhry ( vyhrál každý, kdo si koupil losy) a pomalu se ubírat k domovu. Děti odcházely plné dojmů.

To všechno by se nemohlo konat, kdyby nebylo dostatek obětavých členek zastupitelstva, které všechno připravily. A také sponzorů, kteří na tento karneval přispěli, ať už financemi nebo dárky. Náš dík tedy patří Aleně Hejzlarové, místostarostce Janě Hejzlarové, Radce Kopejtkové, Lence Svatošové z penzionu Školka, divadelnímu spolku MAX Sedloňov, cukrářství pana Valdemara Holického, které věnovalo zákusky pro děti, firmě REALITA Ježek a samozřejmě obci Sedloňov a starostce Haně Ježkové. Ti všichni se na pěkném odpoledni pro naše děti podíleli. Tak zase za rok! (joj)

 

Mikulášská besídka

 

mikuláš

Milé děti i dospělí,

zveme Vás na 

Mikulášskou besídku,

kterou pořádáme v sobotu 5.prosince 2015

od 16.00 hodin v budově obecního úřadu

Po splnění čertovských a andělských úkolů dostanou děti nadílku, kterou zajistila kulturní komise!!!

-    pro děti i dospělé je připraveno malé občerstvení

Pořadatelé – sedloňovská kulturní komise 

 

Sedloňovský advent 2015

 

SEDLOŇOVSKÝ ADVENT 2015

 

V   S O B O T U   28.11.2015

 

od 15,00 hod.

 

Vás srdečně zveme na již tradiční 

SEDLOŇOVSKÉ ADVENTNÍ MINITRHY

V TĚLOCVIČNĚ OBECNÍHO ÚŘADU

a

od 17.00 hod.

na  ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 

Pochutnáme si na svařáku a rozsvítíme náš

sedloňovský vánoční strom

Tak jako v loňském roce si vyrobíme sedloňovský adventní věnec.

Vezměte si sebou drobnou vánoční ozdobu, či dekoraci, kterou náš věnec ozdobíme.

Společně tak zahájíme předvánoční čas.

Oprava hřbitovních bran

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

15KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Smlouva č. 15KPG02-0094

Projekt  řeší opravu hřbitovních bran u  kostela Všech svatých a přilehlé fary, který je celý vyhlášen za kulturní památku a je v seznamu nemovitých kulturních památek státu.  Oprava musela být prováděna s největší péčí.

Vlastní hřbitov a také vstupní brány jsou majetkem obce. Bylo tedy na obci, aby opravu nejen zajistila, ale také financovala. Bylo jasné, že náklady na opravu nebudou nejmenší. Proto obec již před dvěma roky požádala o příspěvek z dotačního titulu pro opravy kulturních památek Královéhradeckého kraje. Bohužel neuspěla. Stejná situace se opakovala i vloni. Až letos, do třetice, Sedloňov se svou žádostí uspěl. Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15KPG02-Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, byla, v částce  170 000.-- Kč poskytnuta.

Start prací bohužel zbrzdily administrativní překážky, neboť bylo nutné vypsat výběrové řízení na dodavatele. Vlastní práce tak započaly až ke konci září. V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, se kterými projekt nepočítal.  Pravá brána byla natolik narušena, že musela být téměř z poloviny rozebrána a znovu postavena. Muselo být také provedeno statické zajištění obou bran betonovými kotvami, neboť brány jsou vychýleny ze svislé osy. 

Že se akce podařila, to potvrzují ohlasy návštěvníků i občanů obce. Dík si zaslouží jak dodavatel prací, firma Romana Svatoše z Kostelce n.O., tak i pracovníci obce, kteří při realizaci pomáhali. Samozřejmě i Královéhradecký kraj, který na tuto opravu přispěl. Opravené hřbitovní brány i oplocení hřbitova jsou dobrou vizitkou Sedloňova!

Sedloňovské Dušičky 2015

Přelom měsíce října a listopadu je každoročně spjatý se vzpomínkami na naše zemřelé. Jezdíme na hroby svých blízkých, abychom na ně  položili vzpomínkové věnce a zapálil svíčky. Je to nejen tradice, ale také vyjádření úcty k těm, kteří už nejsou mezi námi. 

Letošní „dušičkoví“ návštěvníci hřbitova v Sedloňově se dočkali překvapení. A bylo to překvapení v tom dobrém slova smyslu. Při vstupu do hřbitova je vítaly nově opravené hřbitovní brány s novým chodníkem a celkově upravený prostor před kostelem Všech svatých. Obec s pomocí dotace Královéhradeckého kraje obnovila jak vstupní brány, tak i celkové oplocení hřbitova podél silnice. A je nutno říci, že je to opravdu hodně znát.

„ O tu dotaci jsme žádali po dva předešlé roky, a teprve letos jsme byli úspěšní. Vyplácí se být vytrvalý. Těch 170 tisíc, které jsme od kraje dostali, za to přece stojí. Takové peníze na chodníku nenajdete“, říká starostka obce Hana Ježková, která je na hotové dílo patřičně hrdá. „Byl to jeden z mých snů, upravit místo posledního odpočinku sedloňovských občanů do kulturního stavu, a ten se mi splnil“, řekla při slavnostním svěcení bran v neděli 1.11. v podvečer. „Ještě bych byla ráda, kdyby v takovém stavu byl i náš kostel“.

Starostka poděkovala firmě pana Romana Svatoše za kvalitní a včas odvedenou práci, která byla nakonec realizována v ještě větším rozsahu, než bylo plánováno. Nebylo lehké v tak krátkém čase od výběrového řízení akci realizovat, když se nadto v průběhu stavby ukázalo, že jedna z bran je v dezolátním stavu, takže musela být vlastně znovu postavena. Poděkování si zaslouží i pracovníci obce, kteří se podíleli na některých subdodávkách. Přestože počasí v září nebylo zcela příznivé, akci se podařilo dokončit do plánovaného termínu.

Všem kteří se na ní podíleli, patří náš dík!

 

Sedloňovské posvícení a dušičky

S E D L O Ň O V S K É   P O S V Í C E N Í  2 0 1 5 

Posvícenská mše svatá

Neděle 25.10. v 11,00 hodin

Tělocvična v budově obecního úřadu

OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU ČR 28.10.2015

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY

 

Paličkované krajky Jany Peichlové

a fotografie Pavla Štěpána

 

Pamětní síň obce v budově OÚ

středa 28.10. v 15,00 hodin

 

SEDLOŇOVSKÉ DUŠIČKY 2015 

NEDĚLE 1.11. 2015 v 16,30 hodin 

Setkání před kostelem Všech svatých spojené s požehnáním opravených hřbitovních bran a oplocení hřbitova.

Vzpomínka na zemřelé a žehnání hrobů  panem farářem Janem Barborkou

O pohár Sedloňova

V sobotu 3. října 2015 se koná tradiční 10 km silniční běh O pohár Sedloňova. Více informací na plakátu (ke stažení v pdf formátu po kliknutí na obrázek).

Těšíme se na Vás!

Sedloňov má dvě poutě

Tradiční sedloňovská pouť se váže ke svátku svaté Markéty, která jak známo hází srp do žita. Ta letošní tedy připadla na neděli 19.7. 

Už v sobotu v podvečer jsme pozvali sedloňovské – domácí i přespolní, na setkání před budovu OU. Nabídli jsme „starostenské“ pouťové koláče a současně jsme se pochlubili nově vydlážděným parkovištěm před budovou obecního úřadu. Následovala malá vernisáž výstavy podmaleb na skle šedivinské výtvarnice Janky Schmidtové. Výstava, Na skle malované, bude v pamětní síni obce přístupná do poloviny srpna a můžete ji v průběhu prázdnin navštívit. Nedělní odpoledne patřilo pak tradičně fotbalovému utkání domácí – hosté, ve kterém sedloňovští nakonec prohráli v poměru 4:6. Dobrý fotbal nezkazila ani drobná přeháňka v přestávce zápasu. Následné posezení s hudbou v penzionu Hrad už bylo příjemnou tečkou tohoto pouťového víkendu. 

Číst dál: Sedloňov má dvě poutě

Kominík 2015

Obec Sedloňov vám nabízí možnost zajištění 

ROČNÍ KONTROLY KOMÍNU A SPALINOVÉ CESTY VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ

spolehlivým kominíkem a revizním technikem (pan Libor Havlena) za velmi vstřícné ceny.

V případě minimálního počtu 10 zájemců v obci není účtováno cestovné.

Bližší informace na kontaktech: 

Obecní úřad Sedloňov

517 91 Sedloňov 155

Tel: 494 660 345

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál: Kominík 2015

Odběr novinek OÚ

Počasí v Sedloňově

Vlhkost:
Vítr: -


/


/


/


/
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Partneři