SEDLOŇOV

Obec Sedloňov

Charakteristika obce Sedloňov

Obec leží v Královéhradeckém kraji 13 km východně od Dobrušky v severní části Orlických hor. Je rozložena v táhlém údolí Zlatého potoka a v současné době zde žije 218 obyvatel. Sedloňovský katastr zaujímá s připojenou částí Polom 1902 hektarů. K obci patří osada Ošerov. Část území tvoří CHKO s dvěma velkoplošnými rezervacemi Bukačkou a Sedloňovslým vrchem. Území stoupá od 620 m nad mořem až do výšky 1050 m na vrchol Sedloňovského vrchu.

 

Obec má ideální podmínky pro rekreaci - malebnou lesnatou krajinu vhodnou pro turistiku. V katastru obce jsou dvě velkoplošné rezervace, Bukačka a Sedloňovský vrch se vzácnými rostlinami a zachovaným lesem. Lesy jsou protkány cestami s turistickým značením. V Sedloňově je chráněná lípa, největší v CHKO. Její obvod je 8,5 m a je asi 500 let stará. Druhá chráněná lípa roste na Polomu. Ve spodní části obce je významný soukromý přírodní areál se skalkami. V osadě Ošerov je význačná luční lokalita s chráněnými upolíny. Další chráněnou lokalitou je Propadliště - niva Zlatého potoka s výskytem vzácných rostlin. Jiná chráněná lokalita je na Polomu v údolí Polomského potoka, kde se nachází bohatá, květnatá, polokulturní louka. V předjaří jsou vlhké sedloňovské louky posety chráněnými bledulemi. V krajině se malebně vyjímají chaloupky, dnes převážně využívané k rekreaci (chalup a chat v Sedloňově a na Polomu je 151, zatímco stále obydlených domů je 64). Krajinu zdobí mnoho křížků, drobných plastik a několik kapliček. Dominantou zůstává barokní kostel Všech svatých s farou.

V obci se hraje ochotnické divadlo a pořádají tradiční sportovní akce: silniční běh na 10 km O pohár Sedloňova, který se koná obvykle první říjnovou sobotu, únorové snowboardové závody SnowContest a turistický pochod Pašerácká stezka - s několika různě dlouhými trasami, konaný v červnu. Za zmínku jistě stojí i březnový karneval na lyžích Rampušák spojený se závodem lyžníků na dobových ski na počest prvního závodu v Orlických horách.

Proč se obec jmenuje Sedloňov?

O vzniku názvu obce vypráví především pověst v sekci Historie/Pověsti. Jiné teorie o vzniku jména jsou prostší - obec leží v horském sedle, tedy v horském údolí. Pravděpodobnější je však verze, že se Sedloňovu dříve říkalo Nové sídlo - tedy staro češtinou - Siedlo nové. Odtud je jen kousek k Sedloňovu.

 

Malebná krajina...

Sedloňov - malebná lesnatá krajina vhodná pro turistiku. V katastru obce jsou dvě velkoplošné rezervace: Bukačka a Sedloňovský vrch se vzácnými rostlinami a zachovaným původním lesem. Lesy jsou protkány cestami s turistickým značením. V Sedloňově je chráněná, asi 500 let stará lípa, největší v CHKO. Její obvod je 8,5 m. Druhá chráněná lípa roste na Polomu. Ve spodní části obce je významný soukromý přírodní areál se skalkami. V osadě Ošerov je význačná luční lokalita s chráněnými upolíny. Další chráněnou lokalitou je Propadliště - niva Zlatého potoka s výskytem vzácných rostlin. Jiná chráněná lokalita je na Polomu v údolí Polomského potoka, kde se nachází bohatá, květnatá, polokulturní louka. V předjaří jsou vlhké sedloňovské louky posety chráněnými bledulemi.

 

Vodní toky

Pod Sedloňovským vrchem (1050 m) pramení Zlatý potok. Celou obcí podél cesty z Deštné v Orlických horách pak protéká ještě Sedloňovský potok. Oba se slévají u mostu nedaleko obecního úřadu a dále tok pokračuje jako Zlatý potok přes České Meziříčí do Orlice. Jeho celková délka je asi 55 km. Pouze v obydlených částech obce proudí obě vody v regulovaných korytech, jinde jsou nespoutané, spjaté s okolní přírodou, loukami a lesy.

 

Chráněná krajinná oblast Orlické hory

CHKO Orlické hory - pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně i malebným podhůřím. Vyčerpávající informace naleznete na stránkách CHKO Orlické hory, které jsou součástí prezentace Správy ochrany přírody - organizační složky státu Česká republika.

Odběr novinek OÚ

Počasí v Sedloňově

Vlhkost:
Vítr: -


/


/


/


/
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Partneři