Historie

Počátky hasičského sboru v Sedloňově sahají dle ústního podání k roku 1874. Datum založení německého hasičského sboru lze považovat za hodnověrný, neboť dle pamětní knihy fary byla v roce 1877 objednána stříkačka u firmy Bří Smejkalové – Olomouc a dodána byla téhož roku na Štědrý den. Důležitý nákup stříkačky ovlivnily dva po sobě jdoucí požáry jelikož se jednalo o obec s převážně dřevěnou zástavbou.

O nákup stříkačky v ceně 580 zlatých se značnou měrou přičinil revírník František Řivnáč, knížecí zástupce. Platba byla hrazena z daní a kníže přispěl sumou 221 zlatých a 25 krejcary. V roce 1878 byla provedena výstavba požární zbrojnice, stříkačka byla do té doby ve farské stodole. Nová motorová stříkačka Flander P6 (rok výroby 1930), se speciálním podvozkem, byla zakoupena v roce 1935. Český sbor byl založen až po Druhé světové válce – v roce 1945 po návratu českého obyvatelstva do obce. V roce 1952 byl připojen ke Sboru Sedloňov Sbor Polom a rekonstruovala se požární zbrojnice (bývalé č.p. 95). Dostavba byla uskutečněna v letech 1967-70. K roku 1988 měla členská základna 51 členů a 37 členů v roce 1999.

Soutěže

Okrskovou soutěž s námětem hašení kravína organizoval Sbor sedloňovských hasičů v roce 1959. Družstva startovala z hřiště u čp. 159 pod kostelem, k rybníku pod stájemi a byl proveden požární útok na kravín. Sedloňov zvítězil a obdržel broušenou skleněnou vázu. Tento výsledek nastartoval novou aktivitu členů a sbor se až do roku 2000 pravidelně zúčastňoval okrskových soutěží a prvních kol CSPD. Pracoval i s dorostem a mládeží, která měla na místní podmínky taktéž dobré výsledky.

Starostové – předsedové Sboru

Robert Šmída, Antonín Klimeš, Jan Meier, František Pátek

Velitelé

Rudolf Marvan st., Pavel Cserenyi, Radek Šopík, Petr Ševc

Členové ve veřejných funkcích (předsedové a starostové obce)

František Syrovátko, Josef Cejnar, Luboš Duzbaba, Rudolf Marvan ml., František Pátek

Vybavení sboru

  • Požární čerpadlo DS 16 (1960)
  • Auto Peguet
  • Tatra - speciální nástavba (ze Sboru Dobruška)
  • Tatra 805 (1954)

 

Požáry

1946 - požár č.p. 72 Zeipelt Polom. Pro nedostatek vody se hasilo i močůvkou. Zasahoval místní sbor s ruční stříkačkou, sbory ze Sedloňova a Bystrého s motorovými čerpadly.

1965 -požár kravína ČSSS. Zasahovaly sbory ze Sedloňova, Bystrého a Olešnice.

1978 - požár odchovny mladého dobytka Velkovýkrmen. Zasahovaly sbory ze Sedloňova, Dobrušky a Deštného.

2003 - požár domu č.p. 36. Zasahovalo 75 hasičů z 10 jednotek.

Povodně

1945 - Sedloňovský potok. Zaplaveno 8 domů.

1967 - Sedloňovský potok. Zaplaveno 6 domů.

1971 - Zlatý potok. Zaplaveno 6 domů.

1998 - Sedloňovský potok i Zlatý potok. Zaplavené níže položené domy, poničena místní komunikace. Devastace mostu na hlavní silnici.