Knihovna Sedloňov

Knihovna malá, ale v příjemném prostředí, která poskytla základ vědění mnohým vysokoškolsky vzdělaným občanům Sedloňova. Výměnný program s Dobrušskou knihovnou zaručuje pravidelnou obměnu knih.

Adresa – Budova OÚ Sedloňov (bývalá škola), 1. Patro

Výpůjční hodiny: Pondělí 15,00  - 17,00 hodin

Knihovna města Dobrušky

Moderní knihovna zahájila slavnostně provoz v pátek 1. března 2002 v nové budově. Co nabízí pro dospělé i děti?

 • Absenční půjčování knih na 1 měsíc
 • Absenční půjčování časopisů na 1 týden
 • Bibliograficko-informační služba
 • Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 • Rezervování půjčené literatury
 • Přístup na on-line katalog naší knihovny i knihoven jiných
 • Přístup na internet
 • Možnost rezervace internetu předem e-mailem, telefonicky i osobně
 • Půjčování CD-Romů v půjčovně
 • Tisk dat
 • Možnost zakoupení nových disket
 • Kopírování dokumentů do rozměru A3

Adresa: Na Budíně 850, 518 01 Dobruška

Tel.: 494 629 585

Fax: 494 629 586

Otevírací doba oddělení pro dospělé:

Pondělí: 08.30 - 11.30, 12.00 - 17.30 hodin

Středa:08.30 - 11.30, 12.00 - 17.30 hodin

Čtvrtek: 08.30 - 11.30, 12.00 - 17.30 hodin

Otevírací doba oddělení pro děti:

Středa: 7,00 - 8,00 hodin, 12,00 - 17,00 hodin

Pátek: 7,00 - 8,00 hodin, 12,00 - 17,00 hodin