Charakteristika obce Sedloňov

Obec leží v Královéhradeckém kraji, v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou, 12 km východně od Dobrušky, v západní části Orlických hor. Sedloňovský katastr měří s připojenou částí Polom v Orlických horách 1901 hektarů. K obci patří také osada Ošerov. Nadmořská výška stoupá od 620 m nad mořem (kostel Všech svatých) až do výšky 1050 m (Sedloňovský vrch).

Obec leží v malebné horské lesnaté krajině, která je ideální pro letní i zimní turistiku i cykloturistiku. Část území obce se nalézá v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, charakteristické zachovanými lesními porosty a výskytem chráněných druhů rostlin. Na katastru obce leží dvě přírodní rezervace, Sedloňovský vrch a Bukačka, která je ve vrcholové partii hor na hranici s Polskem. V centru obce stojí chráněná lípa, největší strom v CHKO, stará cca 500 roků.  Na katastru obce se nacházejí také významné přírodní lokality s chráněnými rostlinami. Pro obec je charakteristická architektura horských chalup, malebně rozesetých po údolí, které jsou v současnosti využívány k rekreaci. V obci je více jak 150 rekreačních objektů, zatímco trvale obydlených domů je 64. Krajinu zdobí množství drobných sakrálních památek, kapliček a křížků, o které obec pečuje. Dominantou Sedloňova je barokní kostel Všech svatých, který spolu s objektem fary tvoří významný architektonický celek. Objekt kostela je z důvodů havarijního stavu stropu již delší dobu uzavřen.

Obec má bohatou tradici ochotnického divadla, stejně tak i tradici sportovních akcí. V současnosti nabízí mnoho možností ubytování v soukromých chalupách a penzionech. 

Proč se obec jmenuje Sedloňov?

O vzniku názvu obce vypráví především pověst (viz v sekci Historie/Pověsti).  Pravděpodobnější je však skutečnost, že název obce vznikl od faktu, že leží v horském údolí – sedle a nebo fakt, že původní název obce byl Siedlo nove – Nové sídlo. Odtud je už k názvu Sedloňov jen krůček. Pravdou ovšem je, že pověst o vzniku názvu obce i jejího znaku je mnohem romantičtější.

 

Malebná krajina...

Okolí obce tvoří z velké části lesní porosty, protkané desítkami kilometrů turisticky značených cest, z nichž některé jsou vhodné i pro cykloturistiku. Jejich páteř tvoří tzv. „bunkrovka“, komunikace vybudovaná na konci třicátých let minulého století, v souvislosti s budováním pohraničních opevnění.

Mimo dvou již zmíněných přírodních rezervací se zde nacházejí i chráněná území. Jedno nalezneme v osadě Ošerov, kde je chráněná přírodní lokalita s výskytem úpolínu evropského. Dalším chráněným územím je tzv. Propadliště – niva vodoteče Zlatého potoka a také lokalita Polomské louky, bohatá květnatá polokulturní louka v údolí Polomského potoka. Turista, který navštíví Sedloňov v období předjaří, může obdivovat miliony bledulí, které zaplaví svými květy louky v okolí obce.

V centru obce u objektu čp. 100 se nachází tzv. Sedloňovská lípa, chráněný strom,  největší v CHKO Orlické hory. Její obvod je 8,5 m a její stáří se odhaduje na asi 500 let. Informace o tom, že se pod ní scházeli čeští bratři na odchodu do ciziny, není doložena. Další chráněná lípa se nachází u objektu bývalého pohostinství, třetí potom v osadě Polom. Při komunikaci do samoty  Zeunerloch (původní německý název) lze najít chráněný strom, kterým je třešeň – ptačka. Nedaleko je malebná skupina vzrostlých lip.

V dolní části obce v lokalitě V Depě je vybudované alpinium, které lze po dohodě navštívit. V sousedství je další velká skalka a arboretum, které ovšem nejsou volně přístupné.

 

Vodní toky

Sedloňovem protékají dva potoky. Obcí protéká Sedloňovský potok, pramenící v horní části obce, který kopíruje trasu silnice. Pod křižovatkou silnic u mostu se vlévá do Zlatého potoka, který pramení  v louce pod Sedloňovským Černým křížem. Jako Zlatý potok si potom razí cestu údolími až k Českém Meziříčí, kde se vlévá do Orlice. Na současných mapách je celý tok značený jako Dědina, což je nesprávné označení. Historicky se vždy jednalo o Zlatý potok. Do něj se pod vsí vlévá ještě z pravé strany Polomský potok, na kterém je v osadě Polom zbudována vodní nádrž.

 

Chráněná krajinná oblast Orlické hory

CHKO Orlické hory je pozoruhodně zachovaný krajinný celek, který tvoří celá hřebenová partie Orlických hor až ke státní hranici s Polskem, svahy před hlavním hřebenem i za ním. Území obce Sedloňov je z části součástí CHKO, když její hranici tvoří státní silnice Deštné v O.h – Sedloňov – Olešnice v O.h.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách této instituce, která je součástí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.