Kostel Všech Svatých

Na místě původního dřevěného kostela z roku 1578 byla roku 1711 dokončena stavba barokního kostela Všech Svatých - jednolodní chrám s vysokou hranolovou věží. Interier kostela je barokní, v boční kapli vpravo je oltář z původního kostela, zasvěcený sv.Markétě. Nad hlavním oltářem je rozměrný obraz Všech svatých. Pověst vypráví,  že sedloňovský konšel, který jel objednat u malíře obraz pro kostel, cestou zapoměl, jaká svatá má být na obraze vymalována. Proto zadal obraz všech svatých, protože mezi nimi ta svatá jistě bude. Přestože je tedy kostel zasvěcený Všem svatým, tak poutní slavnost se slaví okolo svátku sv. Markéty. V roce 2011 si obec připomenula třistaleté výročí vzniku kostela. Na kostelní věži byly původně umístěny tři zvony, čtvrtý je potom na sanktusní věžičce nad kněžištěm. Zvony byly zrekvírovány v období 1. světové války a znovu pořízeny ve dvacátých létech. Opět byly zabaveny v létech druhé světové války.  V roce 1992 se podařilo z iniciativy Josefa Ježka a za pomoci původních německých občanů po válce vysídlených, shromáždit peníze na dva nové zvony. V dílně Leticie Dytrichové v Brodku u Přerova byl odlit zvon Všech svatých (uhrazený německými rodáky) a zvon Sv. Markéta (pořízený občany obce). Zvony vysvětil tehdejší královéhradecký biskup Karel Otčenášek.

Naproti kostelu stojí roubená fara s mansardovou střechou. Stojí-li divák v předsíni fary a hledí hlavním vchodem ven, tak na ose je vidět i hlavní oltář v kostele. Fara i kostel tvoří jeden architektonický celek, obě stavby jsou chráněnou kulturní památkou. Fara je dnes v ne dobrém technickém stavu, kostel je již několik let zavřený, kvůli statické poruše v jeho stropu. Oba objekty jsou církevním majetkem. Obec před několika roky nechala obnovit vstupní brány a ohradní zdi hřbitova.

Sedloňovská lípa

Největší lípa v CHKO (Chráněná krajinná oblast Orlické hory). Druhá chráněná lípa roste na Polomu.

Bližší informace viz oddíl Malebná krajina v části Obec Sedloňov.